Rainbow bridge


RainbowBridge (Nederlandse vertaling hieronder)

Just this side of Heaven is a place called Rainbow Bridge.

When an animal dies that has been especially close to someone here, that pet goes to Rainbow Bridge.
There are meadows and hills for all of our special friends so they can run and play together.
There is plenty of food, water and sunshine and our friends are warm and comfortable.

All the animals who had been ill and old are restored to health and vigor; those who were hurt or maimed are made whole and strong again, just as we remember them in our dreams of days and times gone by.
The animals are happy and content, except for one small thing: they each miss someone very special, someone who was left behind.

They all run and play together, but the day comes when one suddenly stops and looks into the distance.
His bright eyes are intent; his eager body begins to quiver.
Suddenly, he breaks from the group, flying over the green grass, faster and faster.
You have been spotted, and when you and your special friend finally meet, you cling together in joyous reunion, never to be parted again.
The happy kisses rain upon your face; your hands again caress the beloved head, and you look once more into those trusting eyes, so long gone from your life, but never absent from your heart.

Then you cross the Rainbow Bridge together...


De Nederlandse vertaling...


De Regenboogbrug

Er is een plaats in de hemel die Rainbow Bridge heet.

Als een dier, dat een hele sterke binding heeft met iemand hier, overlijdt, gaat dit huisdier naar Rainbow Bridge.
Daar zijn graslanden en heuvels voor al onze speciale vrienden zodat ze kunnen rennen en samen kunnen spelen.
Er is genoeg eten, water en zonneschijn en onze vrienden zijn er warm en comfortabel.

Alle zieke en oude dieren worden hersteld in gezondheid en kracht; die gewond of verminkt waren, worden weer ongeschonden en sterk, precies zoals wij ze herinneren in onze dromen.
De dieren zijn gelukkig en tevreden, maar er is één klein ding: ze missen allemaal een speciaal iemand, iemand die achtergelaten is.

Ze rennen en spelen samen, maar er komt een dag waarin er één plotseling stopt en de verte in kijkt.
Zijn heldere ogen staan strak; zijn verlangende lichaam begint te trillen.
Opeens breekt hij van de groep, vliegt over het gras, sneller en sneller.
Je bent gezien, en wanneer jij en je speciale vriend elkaar eindelijk treffen, houden jullie elkaar stevig vast in dit vreugdevolle weerzien, om nooit meer apart te zijn.
De vrolijke kussen regenen op je gezicht; je handen aaien de liefdevolle kop, en je kijkt nog een keer in die vertrouwde ogen, zo lang weg uit je leven, maar altijd aanwezig in je hart.

Dan kruis je Rainbow Bridge, samen…


Miss me, but let me go


When I come to the end of the road
And the sun has set for me,
I want no rites in a gloom filled room,
Why cry for a soul set free?

Miss me a little ... but not too long,
And not with your head bowed low.
Remember the love that we once shared,
Miss me ... but let me go.

For this is a journey that we all must take,
And each must go alone.
It's all a part of the Master's plan,
A step on the road to home.

When you are lonely and sick of heart,
Go to the friends we know;
And bury your sorrows in doing good deeds,
Miss me ... but let me go.